Speelplaats met toekomst banner
 

Hoe ziet Sport Vlaanderen de speelplaats?

Moev tussen lessen speelplaats hulp Sport vlaanderen220De enige plaats waar we alle jongeren kunnen bereiken is de school. De plaats bij uitstek waarbinnen de school het bewegen/sporten kan stimuleren is de speelplaats. Met een doordachte inrichting kan dit (nog meer) een sportieve en bewegingsvriendelijke ruimte worden die fysieke activiteit stimuleert en die jongeren aanzet tot een actieve en gezonde levensstijl. Dit zowel tijdens, als voor, tussen en na de lessen. Dus ook om een naschools sport- en beweegaanbod aan te bieden.


Invalshoek

Alle onderzoeken wijzen uit dat kinderen/jongeren te weinig bewegen/sporten. De fysieke conditie van jongeren gaat er ontegensprekelijk op achteruit. Als Vlaamse Overheid wil Sport Vlaanderen alle middelen inzetten om deze trend om te buigen. Randvoorwaarden zoals een sportieve, tot meer beweging aanzettende (publieke) ruimte spelen hierbij een belangrijke rol.


Met welke vragen kan je school bij Sport Vlaanderen terecht?

Sport Vlaanderen voert samen met MOEV al jarenlang een stimulerend beleid rond schoolsport en naschoolse sport. Samen ontwikkelden ze een reeks ‘producten’: het algemene beleidsinstrument ‘Sport beweegt je school’ Multimove (4-8 jr), SportSnack (6-12 jr) en SNS-pas (Sport Na School-pas). Een 30-tal Follo leerkrachten (halftijds van hun lesopdracht vrijgestelde leerkrachten L.O.) introduceren dit in de praktijk.

Iedereen kan terecht op de specifieke pagina’s van de website van Sport Vlaanderen voor meer info.


Hoe ondersteunt  Sport Vlaanderen je school?

Om de scholen te stimuleren bij de uitbouw van een naschools sportaanbod lanceerde Sport Vlaanderen voor de leerlingen van de 1ste graad secundair onderwijs een 2de projectoproep. In samenwerking met de gemeente kunnen scholen subsidies verkrijgen om de naschoolse lesgevers te vergoeden.


Meer info & contact

Website