Speelplaats met toekomst banner
 

Aan de slag

Samen met het schoolteam, leerlingen, ouders en de buurt kom je stap voor stap al een heel eind op weg. Starten met het vormen van visie is een noodzaak.

visie
Visie

 

 

Een integrale aanpak over de domeinen heen geniet de voorkeur. De bouwstenen van de toekomstvisie geven veel info & inspiratie.

groen beweging buiten leren kunst
Groen Beweging Buiten leren (Speel)plaats voor kunst, creativiteit
en techniek

 

participatie gedeeld gebruik ecosysteem jeugdruimte
Participatie Gedeeld gebruik Speelplaats als ecosysteem
in een veranderd klimaat
Belang van speelplaats en schoolomgeving
als jeugdruimte

 

 

Sta zeker ook stil bij

veiligheid ontwerp
Veiligheid Ontwerp