Speelplaats met toekomst banner
 

Kinderen en jongeren bewegen te weinig en zitten teveel. Omdat ze het grootste deel van de dag op school doorbrengen, is dit de ideale plek om hen aan te zetten tot meer beweging. Waar kan dat beter dan op de speelplaats?

Deze plek biedt mogelijkheden tot bewegen, ontdekken, samen spelen, leren, ontwikkelen van sociale vaardigheden, contact met natuur, omgaan met risico’s …