Speelplaats met toekomst banner
 

Hoe ziet Regionale Landschappen de speelplaats?

Moev tussen lessen speelplaats hulp Regionale landschappen220De schoolspeelplaats is de plek waar kinderen en jongeren tussen de lessen even afleiding vinden. Een groene omgeving met veel natuurlijke elementen daagt kinderen uit tot beweging en fantasie. De groene speelplaats is ook de plaats bij uitstek waar je als leerkracht de theorie kan omzetten in de praktijk. Op een groene speelplaats zijn er beduidend minder conflicten.


Invalshoek

Kinderen verliezen steeds meer het contact met hun natuurlijke omgeving. Enkele oorzaken zijn het gebrek aan groene ruimte in de buurt, gevaarlijk verkeer, een onveiligheidsgevoel van de ouders en een overvloed aan impulsen zoals computer en TV. 

Natuurlijke elementen zijn wel noodzakelijk voor de fysieke, mentale en sociale ontwikkeling van kinderen. Beleidsmakers en initiatiefnemers proberen de jeugd opnieuw dichter bij het groen te brengen. Door de schoolomgeving groener in te richten en te voorzien van een breed gamma aan natuurlijke elementen vergroot zowel de ecologische - als de belevingswaarde van de schoolinfrastructuur.


Voor welke ondersteuning kan je school terecht bij Regionale Landschappen?

Met vragen over een participatieve aanpak bij de herinrichting van speelterreinen:

  • opmaak van een landschappelijk inrichtingsvoorstel op maat van de school
  • advies bij de aanleg van avontuurlijke speelterreinen
  • advies bij de aanleg van klimaatadaptieve speelterreinen
  • advies bij streekeigen plantenkeuze, beplantingsplan, aanplantingen enz.
  • opmaak actieplan
  • co√∂rdineren uitvoering terreinwerken in maximale samenwerking met de schoolkinderen, leerkrachten en ouders
  • advies bij beheer van de landschappelijke speelplaats

De Regionale Landschappen kiest voor een integrale aanpake en neemt al deze aspecten daarom samen aan te nemen voor een integrale aanpak.


Hoe ondersteunt Regionale Landschappen je school?

Via begeleiding op maat van de school, van een inrichtingsvoorstel en advies, tot realisatie en nazorg nadien.


Meer info & contact

Website