Speelplaats met toekomst banner
 

Hoe ziet Netwerk Lokaal Sportbeleid de speelplaats?

Moev tussen lessen speelplaats hulp ISB220Netwerk Lokaal Sportbeleid denkt na over het multifunctioneel gebruik van de speelplaats én het meer publiek karakter ervan. Zo wordt de speelplaats een ruimte die voor veel meer mensen een functie krijgt. Als dit op een beweegvriendelijke en sportieve manier kan, werken we niet alleen aan de gezondheid van de leerlingen, maar ook aan de gezondheid van heel wat gebruikers.

 


Invalshoek

Netwerk Lokaal Sportbeleid wil beweegvriendelijkheid stimuleren in elk aspect van de publieke ruimte. Daarnaast heeft het lokaal beleid ook aandacht voor een doordachte ruimtelijke planning om eerder gesloten locaties een meer publieksgericht karakter krijgen. Sport en ruimtelijke ordening hebben elkaar nodig om tot een optimaal ontwerp te komen gekoppeld aan de werking binnen een schoolcontext.


Met welke vragen kan je school bij Netwerk Lokaal Sportbeleid terecht?


Hoe ondersteunt Netwerk Lokaal Sportbeleid je school?

Via ondersteunende info:


Meer info & contact

Website