Speelplaats met toekomst banner
 

Hoe ziet MOEV de speelplaats?

MOEV tussen lessen speelplaats hulp nodig MOEVEen actief aanbod tijdens de speeltijden en pauzes maakt deel uit van een kwalitatief bewegingsbeleid op alle scholen. Scholen creëren een omgeving (o.a. op de speelplaats) die leerlingen aanzet om te bewegen.

MOEV heeft geen standaardrecept voor een actieve speelplaatswerking en de organisatorische aanpak ervan. Zowel de speelplaatsinrichting als het bewegingsaanbod variëren van school tot school. MOEV beschouwt de inrichting en het bewegingsaanbod als een dynamisch gegeven waarin er telkens opnieuw actieve betrokkenheid van leerlingen, leerkrachten en ouders kan zijn om het enthousiasme en de verantwoordelijkheidszin op school te bewerkstelligen. 

Hoe realiseer je een groene, kwaliteitsvolle speelplaats met voldoende speel-, beweeg- en leerkansen? MOEV werkte mee aan de visietekst 'Speelplaats met toekomst' die een transversale en integrale aanpak stimuleert.Met welke vragen kan je school bij MOEV terecht?
Via de MOEV-schoolondersteuning activeert MOEV de school om de speelplaatswerking duurzaam uit te bouwen als onderdeel van het bewegingsbeleid. De speelplaats in beweging zetten begint met bewuste keuzes maken. MOEV helpt om van de speelplaats een duurzame bewegingsvriendelijke speelplaats te maken samen met de leerlingen, het schoolteam en het netwerk van de school. MOEV-schoolondersteuning kan je gratis aanvragen via de website.


Informatie en inspiratie
MOEV informeert en inspireert via nieuwsbrieven, website en social media over het aanbod, acties, projecten, duurzame initiatieven en goede praktijkvoorbeelden. MOEV voorziet ook vormingen rond participatie in samenwerking met de Vlaamse Scholierenkoepel. Op de jaarlijkse MOEV-apotheose kan je vormingen volgen over verschillende thema’s.


Meer info & contact
Voor alle inhoudelijke vragen over speelplaatswerking en bewegingsvriendelijke speelplaatsen kan je terecht bij de MOEV-medewerkers in jouw provincie. MOEV biedt begeleiding op maat met als doel te ondersteunen, inspireren en begeleiden bij het uitwerken van een bewegingsvriendelijke speelplaats.

MOEV Antwerpen
Leen Van den Buys
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
03/340 87 63
MOEV Vlaams-Brabant & Brussel
Inge Op de Beeck
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
016/31 99 43
MOEV Limburg
Bernadette Boullart
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
011/60 33 88
MOEV West-Vlaanderen
Yannick Van Ovenberghe
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
05/126 50 37
MOEV Oost-Vlaanderen
Jantien Verweire
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
09/243 90 50


Ondersteuning op maat


De MOEV-schoolondersteuner werkt samen met het schoolteam. Samen onderzoeken ze wat de school al doet en wat er werkt voor de school i.k.v. van de speelplaatswerking. De methodiek ‘Sport beweegt je school’ is de leidraad om dit te verankeren in het beleid van de school. De MOEV-schoolondersteuning is afgestemd op de noden en de vragen van de school, MOEV werkt dus enkel vraaggestuurd.

MOEV tussen lessen speelplaats hulp op maat280Bij de ondersteuning op maat is er aandacht voor betrokkenheid/participatie van het schoolteam, leerlingen en ouders en voor de samenwerking met externe partners. Daarnaast helpt MOEV de school om prioriteiten te selecteren, de te behalen doelstellingen te formuleren binnen het bewegingsbeleid en een actieplan uit te werken om deze doelstellingen te realiseren. De schoolondersteuner maakt de school alert voor de verbanden tussen de verschillende thema’s of onderdelen van het gezondheidsbeleid; psycho-sociaal welbevinden, roken, gezonde voeding … en verwijst hen door naar de respectievelijke partners.

Vraag gratis schoolondersteuning aan

 Lerende Netwerken


Thema 'Zet je speelplaats in beweging, een 'buiten'kans!'

Heb jij ervaring in het bewegingsvriendelijker, aantrekkelijker en groener maken van een speelplaats? Of ben je net op zoek naar inspiratie? Dan brengt MOEV je samen met collega's uit andere scholen om kennis en ervaring te delen. Tijdens het lerend netwerk 'Zet je speelplaats in beweging, een 'buiten'kans!' kan jeinspiratie bieden en opdoen, maar kan je ook leren van en met anderen.

MOEV bewegingsbeleid lerend netwerk speelplaats1Binnen dit lerend netwerk focussen we op het volgende:

  • Hoe kan je ervoor zorgen dat een speelplaats uitnodigt tot beweging? 
  • Hoe kan je ervoor zorgen dat de speelplaats avontuurlijk is, maar tegelijkertijd ook geborgenheid biedt? 
  • Hoe kan je ervoor zorgen dat de speelplaats uitdaging en rust geeft aan iedereen?
  • Hoe kan je ervoor zorgen dat de speelplaats een speelomgeving én een leeromgeving wordt?
  • Hoe kan je ervoor zorgen dat iedereen er zich goed kan voelen zowel tussen als tijdens de lessen?  

Doel van het lerend netwerk

  • Breng een nieuwe dynamiek teweeg op jouw school. Ga met wat je leerde aan de slag en vertaal het naar jouw schoolpraktijk.
  • Door jouw deelname aan dit netwerk kan je impact hebben binnen je eigen school. Je krijgt extra motivatie om dit veranderingsproces op poten te zetten.  

Wie kan deelnemen aan het lerend netwerk?

MOEV wil leerkrachten, directies en/of beleidsmedewerkers van verschillende scholen samenbrengen in een lerend netwerk, georganiseerd per onderwijsniveau: basisonderwijs en secundair onderwijs. 

Wanneer gaan we aan de slag? 

Dit jaar werd er een eerste lerend netwerk 'Zet je speelplaats in beweging, een 'buiten'kans' opgezet. Dit is momenteel volop aan de gang.
Volgend schooljaar 2022-2023 volgt er een nieuwe oproep voor een lerend netwerk.Zoek hulp en centjes


Heb je een speelplaatsproject en ben je op zoek naar hulp en financiële middelen om dit te realiseren? In het onderstaand document staan de verschilllende mogelijkheden gebundeld.

Wat zijn mijn mogelijkheden op vlak van hulp en financiële middelen?