Speelplaats met toekomst banner
 

Hoe ziet Gezond Leven de speelplaats? 

Moev tussen lessen speelplaats hulp Gezond leven220Hoe de fysieke en sociale schoolomgeving is ingericht, spreekt boekdelen over de boodschappen die de school uitdraagt over gezondheid. Zo ook de inrichting van de speelplaats.

De speelplaats is de plaats waar leerlingen samen spelen, gezellig babbelen, bewegen, dranken en tussendoortjes nuttigen … Het is de plaats waar verschillende gezondheidsthema’s elkaar vinden.

Hoe je de speelplaats inricht (bv. aanwezigheid van groen, indeling in zones, signalisatiebord ‘hier leer ik rookvrij’ …), het aanbod (bv. beschikbaarheid van spelmateriaal, aanwezigheid van een gezond winkeltje …), maar ook bv. de sfeer op school (= sociale omgeving) maakt dus zonder twijfel deel uit van het gezondheidsbeleid op school.

Een speelplaats - die de gezonde keuze de meest voor de hand liggende maakt - ook na de schooluren openstellen, geeft mee invulling aan de gezonde publieke ruimte.


Invalshoek

Een samenhangend gezondheidsbeleid op school bestaat uit een mix van strategieën: educatie, omgevingsinterventies, afspraken & regels en zorg & begeleiding. De inrichting en het aanbod op de speelplaats situeert zich in de strategie omgevingsinterventies.


Hoe ondersteunt Gezond Leven je school?

Gezond Leven biedt geen 1 op 1 schoolondersteuning, maar verwijst hiervoor door naar de (thematische) schoolondersteuners op het veld.

Via de website gezondeschool.be vinden scholen heel wat info over de uitbouw van een (thematisch) gezondheidsbeleid op school. Per thema krijg je info over de invulling van de strategie omgevingsinterventies (waar de speelplaats zich situeert):


Gezond Leven biedt ook vormingen aan over de uitbouw van een (thematisch) gezondheidsbeleid.


Meer info & contact

Website