Speelplaats met toekomst banner
 

Hoe ziet Bataljong de speelplaats? 

Moev tussen lessen speelplaats hulp Bataljong220De speelplaats is dé plek waar kinderen alle dagen spelen. Als lokale overheid is het belangrijk scholen te ondersteunen om deze speelplek zo kwalitatief mogelijk te maken

 • voor het welbevinden van de leerlingen
 • als een kans om meer te spelen in de nabijheid van andere kinderen in een volgebouwd Vlaanderen
 • als een kans voor de gemeenschap en de school om mekaar te bestuiven via het open stellen van infrastructuur

  


Invalshoek

 • Speelplaatsen zijn heel nabij voor kinderen. Ofwel zijn ze er al op school ofwel wonen ze er dichtbij. Vaak zijn speelplaatsen opgenomen in mobiliteitsredeneringen (schoolroutes) zodat kinderen ze zo zelfstandig mogelijk kunnen bereiken.
 • Speelplaatsen moeten veel meer aansluiten bij de behoeften van kinderen in plaats van een saaie speelplek te zijn. Kinderen en jongeren mee betrekken in de processen levert betere resultaten op.
 • Methodiek van geïntegreerd werken en het besef van ieders rol in de kindvriendelijke ruimte.

Met welke vragen kan je school bij Bataljong terecht?

 • praktijkvoorbeelden van gedeeld gebruik
 • contacten met lokaal bestuur, jeugddienst jeugdraad; netwerkfunctie van VVJ (Vereniging Vlaamse Jeugddiensten)
 • procesbegeleiding: visieopmaak / plan het plan / externe blik
 • expertise over wetgeving rond speelruimte en toepassingstips vanuit de ervaring van jeugdambtenaren uit het werkveld
 • expertise over ondersteuning van en samenwerking met jeugdwerk

Hoe ondersteunt Bataljong jouw school?

 • dagelijkse helpdesk voor breed jeugdbeleid
 • praktijkvoorbeelden van gedeeld gebruik
 • contacten met lokaal bestuur en jeugddienst
 • betalende procesbegeleiding (visieopmaak / plan het plan / externe blik)
 • expertise over wetgeving rond speelruimte en toepassingstips vanuit de ervaring van jeugdconsulenten uit het werkveld
 • expertise over ondersteunen en samenwerken met jeugdwerk

Meer info & contact

Website