Speelplaats met toekomst banner
 

VISIE

Een school met visie, van binnen en van buiten 

(tekst: GoodPlanet Belgium)


Een eigen visie op spelen en leren, op ontmoeten en welbevinden als onderdeel van het eigen pedagogische project vormt voor een school de basis voor de ‘nieuwe’ speelplaats.

Moev tussen lessen inrichting speelplaats info visie340Een goede visie omvat duidelijke standpunten over de waarde van spelen, de mogelijke speel- en leerkansen door de inrichting van de speelplaats en een richtinggevend kader rond avontuur, speluitdagingen en risicocompetenties. Het behandelt de voorwaarden om extra leeromgevingen te creëren op school en voorziet mogelijkheden tot inspraak van de leerlingen, ouders en buurtpartners. De school spreekt zich tenslotte in de visietekst uit over het gebruik van de buitenruimte en de relatie met de buurt. Die visie wordt ontwikkeld in samenspraak tussen directie en leerkrachten, op basis van pedagogische inzichten, maar ook door observaties op de speelplaats.

De uiteindelijke speelplaats is een weerspiegeling van die visie en de keuzes die de school wel en niet heeft gemaakt. Na de oplevering blijft de plek evolueren in samenspraak met haar gebruikers, de wensen van kinderen en ouders, de omgeving, enz. Zo ontwikkelt elke school een eigen speelplaatscultuur, die evolueert in de tijd.

 


In het kort


Een speelplaatsvisie:

 • dient als leidraad voor het speelplaatsbeleid en de projecten errond;
 • zorgt dat alle neuzen in dezelfde richting staan;
 • helpt om helder te communiceren met ouders en andere betrokkenen;
 • dient als basis voor de inrichting van de speelplaats;
 • is de visie van het schoolteam.

Een woordje meer uitleg

De ‘speelplaatsvisie’ is een dynamisch instrument dat aansluit bij het pedagogisch project. Het schoolteam stelt dit samen. Betrek hierbij zeker de turnleraar, de zorgcoördinator, de leerkracht levensbeschouwing, maar ook het opvangpersoneel. Ook medegebruikers kunnen een bijdrage leveren. Jeugdverenigingen hebben vaak een sterke visie rond spelen.

Bij de speelplaatsvisie hoort een speelplaatsbeleid. Vanaf dan is participatie van leerlingen, ouders en andere gebruikers wenselijk. Het beleid richt zich op de concrete inrichting, het gebruik, het beheer, de afspraken en de regels. Het visiedocument is de basis voor het speelplaatsbeleid en de communicatie errond. 

Het is een beknopte, goed gestructureerde tekst én krachtig werkmiddel.


Moev tussen lessen inrichting speelplaats info constructie220© GoodPlanetA. Waarom een visie uitschrijven?

De speelplaats is een belangrijke plaats op de school. Kinderen zijn er minstens anderhalf uur per dag. Dat is zo’n 230 uur per jaar. Wanneer kinderen zich goed voelen op de speelplaats heeft dit een positieve invloed op het algemeen welbevinden op school.

Visievorming laat toe om het potentieel van de buitenruimte in kaart te brengen. Het geeft kans tot positieve participatieve initiatieven met de leerlingen, de ouders, ander personeel, de inrichtende macht en andere belanghebbenden. 

Deze breedgedragen visie kan jaar in jaar uit dienen als leidraad. Koppel er (ook vrije) activiteiten of projecten aan rond bijvoorbeeld natuur, muzische vorming en techniek, maar ook rond pestpreventie of sociale vaardigheden.

Zet je visie in als communicatie-instrument. Maak aan de hand van de visie een prioriteitenlijstje. Je visie gebruik je ook om de inrichting en het speelplaatsbeleid te optimaliseren.

 

B. Hoe vorm je een visie?

Visievorming kan vanuit verschillende uitgangspunten vertrekken: het pedagogisch project, een bepaald thema (bv. biodiversiteit of pesten) of een ontwikkelings- of leerdoel (bv. de creativiteit verhogen of kinderen meer laten bewegen). Ontdek een methodiek BaO en methodiek SO om een speelplaatsvisie te vormen.

Concreet:

 • Zorg ervoor dat je visie kort (een A4’tje) en helder is. Maak geen doorlopende tekst, maar werk met titeltjes en onderverdelingen.
 • Leg verbanden met de algemene visietekst van de school.
 • Overleg met het schoolteam.
 • Stel een sneuveltekst op en koppel deze terug naar het team.
 • Verwerk de feedback en schrijf de definitieve tekst.
 • Communiceer en laat de tekst leven (schoolteam, ouders, leerlingen, medegebruikers).
 • Vertaal de tekst naar een plan van aanpak.
    


Moev tussen lessen inrichting speelplaats info visiealtEnkele tips

 1. Gebruik je eigen speelervaringen als uitgangspunt. Welke herinneringen heb je zelf aan buiten spelen? Welke kansen kreeg je (al dan niet) als kind? Hoe proper kwam je thuis? Deel de ervaringen met je collega’s.
 2. De leerlingenraad/een klas kan de visie visueel voorstellen (prenten, tekeningen, foto’s). Hang de visietekst en de bijhorende beelden op. Op deze plek kan je steeds nieuwe informatie hangen over werkdagen en projecten die aan de speelplaats gekoppeld zijn.
 3. Communiceer je visie naar het instellingsbestuur en je gemeente. Zo inspireer je de beleidsmakers. 
 4. Vergeet het onderhoudsteam niet. Een groene bewegingsvriendelijke speelplaats waar kinderen intensief spelen en leren, heeft voor hen vaak grote gevolgen. Het maakt al een heel verschil wanneer ze begrijpen waarom de gang of klassen vaker vuil zijn. Misschien kunnen de kinderen zelf een lokaal vegen.
 5. Medegebruikers kunnen ook een bijdrage leveren; jeugdverenigingen hebben een sterke visie rond spelen.
 6. Bezorg de visie aan nieuwe ouders. Leg hen uit welke gevolgen buiten spelen en leren hebben op de keuze van kledij en schoeisel.
 7. Stem je projecten (elk jaar opnieuw) af met de visie. Een theaterproject kan bijvoorbeeld ook buiten. Aandacht voor sociale vaardigheden? Een hutje doet dienst als ‘uitpraathoekje’. Werk je rond vervuiling? Meet de luchtkwaliteit op de speelplaats. Wil je ouderbetrokkenheid vergroten? Organiseer een toonmoment van een project in de schooltuin en koppel er een (veggie) BBQ voor de ouders aan. Bekijk elk jaar opnieuw welke klassen noodzakelijke tuinklussen kunnen opnemen en welke leerdoelen je hiermee bereikt.

Meer info

Partners


 Inspirerende voorbeelden

 • VBS buitenleerschool De Bosbes Hertsberge wil haar leerlingen zoveel mogelijk laten bewegen alsook heel wat buitenactiviteiten organiseren. Aan de hand van het leerplan probeert de school de leerdoelstellingen in combinatie met beweging te bereiken. Kleine aanpassingen zijn voldoende om de creativiteit of fantasie van de leerlingen te stimuleren.